Πλατφόρμα Εξετάσεων ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιουπόλεις Καβάλας και Δράμας

Με την εγγραφή σας στα προς εξέταση μαθήματα στο exams.emt.ihu.gr λάβατε γνώση για τις τεχνικές εξέτασης από απόσταση και τους κανόνες διεξαγωγής εξετάσεων του Τμήματος και προτίθεστε να συμμετάσχετε με τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εξέτασής σας και με τη χρήση αποκλειστικά ιδρυματικού λογαριασμού για τη συμμετοχή στις εξετάσεις από απόσταση. Επιπλέον δηλώνετε υπεύθυνα ότι οι εργασίες/γραπτά που παραδίδετε αποτελούν προϊόν του δικού σας, αποκλειστικά, πνευματικού μόχθου και θα χρησιμοποιήσετε ένα και μοναδικό υπολογιστικό σύστημα για όλες τις εφαρμογές που θα σας ζητηθούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

 

Η πλατφόρμα exams του ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, Δράμας, Διδυματείχου,  αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Αποτελεί τμήμα των προσφερομένων μαθημάτων του ΔΙΠΑΕ, το σύνολο των τίτλων των οποίων μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο "ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ".