Πλατφόρμα Εξετάσεων ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιουπόλεις Καβάλας και Δράμας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
F06 - Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή διατριβών  (F06)ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
F10 (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) - Εξετάσεις: Αντιμετώπιση της εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδων και πυρκαγιών που οφείλονται σε καύση υδρογονανθράκων (F10)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ABO171)